Parametry techniczne

Wyszczególnienie Jedn. UNI 10 UNI 13 UNI 18 UNI 24
Nominalna moc cieplna kW 10

13

18 24
Stałopalność h 4,5
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,3 1,7 2,4 3,2
Pojemność wodna kotła l 62 72 88 100
Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni m2 do 120 do 160 220 280
Sprawność cieplna % 90
Klasa kotła
(wg PN-EN303-5:2012)
- ekoprojekt
Pojemność komory zasobnika dm3 24 28 36 48
Maksymalna temperatura zasilania °C 85
Minimalna temperatura zasilania 55
Średnia temperatura spalin 143 120 145
Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy 85
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,2
Ciśnienie próbne 0,35
Wymagany ciąg spalin mbar 0,2 0,25
Minimalna pojemność zbiornika buforowego l 600 800 1200 1600
Przekrój komina min. cm2  250 400
Minimalna wysokość komina m 6
Średnica czopucha mm 140 160
Masa kotła kg 243 254 315 336
Średnica króćca zasilania i powrotu cal 1 1/2
Średnica króćca spustowego 3/4"
Emisja hałasu dB <30
Wysokość mm 1190 1230 1230 1280
Szerokość 455 595
Głębokość 595 650 700

przekrój